SPOLUPRÁCA

ALPHA APPAREL BABY a AMAZE WITH GRACE

Úžasné, personalizované klobúky nielen pre detičky, ale konečne niečo aj pre maminky :D

Jednoducho sme museli :), je to zase niečo jedinečné a tým pádom to pasuje do nášho konceptu, ...nemohli sme odmietnuť spoluprácu :)

SPôSOB OBJEDNANIA:)

order@amazewithgrace.com alebo Amaze with Grace na facebooku

1. Zlaďte sa svojou dcérkou, na výber je vééééľa farieb, alebo máte synčeka, tam máme prírodnú farbu a takú nájdete aj u vás maminky.

2. Vymyslite si vlastné  osobné nápisy, vyberte farbu nápisu

3. A nezabudnite uviesť  heslo "AABABY", aby ste dostali zvýhodnené lepšie ceny :D


REKLAMAČNÝ PORIADOK
REKLAMÁCIE

Prečítajte si, prosím, nasledujúce informácie o reklamácii voči dopravnej službe, aby ste vedeli, ako treba postupovať pri preberaní poškodenej zásielky a aby sme my mohli uplatniť reklamáciu voči prepravcovi.

Akonáhle vykonáte prvé kroky, neodkladne nás kontaktujte, aby sme mohli služby reklamovať.

Doručenie kuriérom alebo poštou

Závady tovaru

Predávajúci poskytuje záruku za kvalitu a úplnosť dodávky. Na všetok tovar sa vzťahuje zákonná záručná lehota 24 mesiacov, ak nie je uvedené inak. Záručná lehota začína plynúť dňom prevzatia tovaru zákazníkom. Záruka sa vzťahuje len na výrobné chyby.

Kupujúci je povinný tovar po jeho prevzatí prezrieť tak, aby zistil prípadné chyby. Tie je kupujúci povinný neodkladne hlásiť dodávateľovi. Za poškodenia spôsobené prepravcom dodávateľ neručí. Ale ak pri preprave dôjde k poškodeniu tovaru a budete mať o tom spísaný škodový protokol s prepravcom, ktorý nám pošlete spolu s poškodeným tovarom, my Vám obratom pošleme zdarma náhradné kusy tovaru, aby ste nemuseli čakať na vyriešenie reklamácie voči prepravcovi.

Postup vybavenia reklamácie

Kupujúci zašle chybný tovar na reklamáciu na adresu predávajúceho. Balík musí byť označený viditeľne “REKLAMÁCIA” a obsahovať: reklamovaný tovar, kópiu nákupného dokladu, podrobný popis chyby a dostatočné kontaktné údaje kupujúceho (spiatočná adresa, tel. číslo resp. e-mailovú adresu.)

REKLAMAČNÝ FORMULÁR STIAHNETE TU

V prípade neoprávnenej reklamácie bude tovar na náklady a riziko kupujúceho zaslaný na jeho uvedenú adresu.

V prípade oprávnenosti reklamácie má kupujúci právo na: výmenu chybného tovaru za bezchybný,  poskytnutie primeranej zľavy z kúpnej ceny alebo odstúpenie od zmluvy (podľa dohody predávajúceho a kupujúceho). V tomto prípade má zákazník právo na primeranú náhradu poštovného, ktoré však musí vydokladovať.

Reklamáciu tovaru predávajúci vybavuje bez zbytočného odkladu, maximálne však do 30 dní od dátumu uplatnenia reklamácie kupujúcim.

Na reklamáciu tovaru sa vzťahujú ustanovenia Občianskeho zákonníka, zákona č. 250/2007 Z.z. o ochrane spotrebiteľa a o zmene zákona Slovenskej národnej rady č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov a zákona č. 108/2000 Z.z. o ochrane spotrebiteľa pri podomovom predaji a zásielkovom predaji.

Záverečné ustanovenia

Tento reklamačný poriadok je platný od 1.1.2017. Predávajúci si vyhradzuje právo zmeniť reklamačný poriadok bez predchádzajúceho upozornenia umiestnením jeho nového znenia na internetových stránkach e-shopu. Kuujúci pri odoslaní objednávky tovaru súhlasí s týmto platným reklamačným poriadkom.

NWY1Zjhi